Belastingvoordeel bij periodieke giften

Wanneer u donateur bent of lid van de Club van 100, mag u uw bijdrage onder voorwaarden aftrekken van de belastingen. Dat betekent dat u ongeveer de helft van uw bijdrage kunt terugkrijgen van de Belastingdienst. Op deze pagina leggen we uit hoe dit werkt.

ANBI status
Sinds 1 januari 2010 zijn de regels voor de zogenaamde “algemeen nut beogende instellingen” (ANBI) aangescherpt. Als gevolg hiervan heeft ‘Psalm 150, net als (nagenoeg) alle andere muziekverenigingen, ‘geen ANBI-status. Dat betekent dat u uw de bijdrage aan ‘Psalm 150’op dit moment niet zomaar als gift van de inkomstenbelasting en/of de vennootschapsbelasting mag aftrekken.

Toch aftrek mogelijk

Ondanks het ontbreken van de ANBI status is het onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk uw gift aan on af te trekken van de belasting:

 1. de gift moet schriftelijk vastliggen; en
 2. de gift moet minimaal vijf jaar lang worden verstrekt.

Ad. 1.
Aan de eerste eis kan eenvoudig worden voldaan. De Belastingdienst zelf heeft hiervoor een voorbeeldformulier. U kunt deze via de website van de Belastingdienst downloaden.

Ad. 2.
Wat betreft de tweede eis blijkt dat veel leden van de Club van 100 en veel donateurs (gelukkig) al vele jaren lid/donateur zijn. Wij denken dan ook dat voor velen deze eis geen probleem is. Wanneer u nog 5 jaar of meer een bijdrage wilt leveren, kunt u namelijk profiteren van een (fors!) belastingvoordeel.

Rekenvoorbeeld

Zonder belastingvoordeel Met belastingvoordeel
Bruto bijdrage 100 euro 100 euro
Aftrek 52% 52 euro
Netto bijdrage 100 euro 48 euro

Fors belastingvoordeel

Het aftrekken van giften werkt net zo als het aftrekken van uw hypotheekrente. U vermindert uw belastbare inkomen dankzij de aftrekpost. Dit betekent dat u 42% (bij een modaal inkomen) of 52% (bij een wat hoger inkomen) van de gift terugkrijgt van de belastingdienst. U betaalt dus netto maar ongeveer de helft van het bedrag dat u aan ‘Psalm 150’ schenkt!

Grijp uw kans en realiseer het belastingvoordeel in een paar stappen

Voor alle leden van de Club van 100 en donateurs ligt hier dus een kans op belastingvoordeel. Wilt u deze kans benutten? Volg dan deze instructies:

 • Voor alle privépersonen en de ondernemers die onderworpen zijn aan de inkomstenbelasting
  1. Download de “Overeenkomst periodieke gift in geld” op de website van de Belastingdienst via deze link.
  2. Vul beide exemplaren in. Bij de gegevens van ‘Psalm 150’ vermeldt u het volgende:
   • Naam: Chr. Fanfarecorps ‘Psalm 150’
   • Transactienummer: dit laat u leeg en vullen wij later voor u in
   • RSIN: 804210949
  3. Onderteken beide documenten.
  4. Stuur het “exemplaar voor de ontvanger” retour aan ‘Psalm 150’ aan onze penningmeester. Dit mag per e-mail aan penningmeester@psalm150.nl of anders via het postadres vermeld op de contactpagina.
  5. Bewaar het “exemplaar voor de schenker” in uw eigen administratie.
  6. Geef vervolgens bij de komende aangifte inkomstenbelasting uw bijdrage op als “periodieke gift”.

Ten slotte

Tot zover deze informatie. Wij hopen dat deze informatie voor u van dienst is. Heeft u vragen over het voorgaande? Stuur dan een e-mailtje aan penningmeester@psalm150.nl.

Namens alle (jeugd)leden van ‘Psalm 150’ nogmaals heel hartelijk dank voor uw ondersteuning.

Ps. Het kan zijn dat door bijv. wetswijzigingen de informatie op deze pagina niet langer actueel is. Raadpleeg bij twijfel altijd de website van de Belastingdienst.